Gudstenesteplan

Vi går til kyrkje

Sommer og haust 2023    Med forbehold om endringar

02.07 KL11.00 Stolmen kyrkje v/Jermod Hausberg

23.07 KL11.00 Austevoll kyrkje v/Tor Håkon Eiken

30.07 KL11.00 Storekalsøy kyrkje v/Jermod Hausberg

13.08 KL11.00 Austevoll kyrkje v/Margrethe Holmboe Askeland

20.08 KL12.00 Bekkjarvik, friluftsgudsteneste v/Jermod, Tor Håkon

27.08 KL11.00 Stolmen Kyrkje v/Jermod Hausberg

03.09 KL11.00 Austevoll kyrkje, Presentasjonsgudsteneste v/Tor Håkon Eiken

10.09 KL11.00 Møkster Kapell v/Jermod Hausberg

17.09 KL11.00 Austevoll kyrkje v/Jermod Hausberg

24.09 KL11.00 Bekkjarvik kyrkje v/Jermod Hausberg

01.10 Kl 11.00  Austevoll kyrkje,50-årsjubilanter v/ Tor Håkon Eiken

08.10. kl 11.00 Hundvåkøy

15.10 kl 11.00 Austevoll kyrkje v/Tor Håkon

22.10  kl 11.00 Stolmen kyrkje v/ Tor Håkon

29.10 kl 11.00 Bekkjarvik kyrkje v/Margrethe H. Askeland

05.11. kl 19.00 Austevoll kyrkje, Allehelgensdag v/Tor Håkon

12.11. kl 11.00 Austevoll kyrkje v/

19.11 kl 11.00 Storekalsøy kyrkje, Lys våken-gjengen deltek v/Tor Håkon og staben

26.11 kl 11.00 Austevoll kyrkje v/

03.12 kl 19.00 Austevoll kyrkje, Lysmesse, konfirmantane deltek v/Tor Håkon og staben


Ynskjer du dåp? Ta kontakt med oss på tlf 55082600

Vi ynskjer å vera ein inkluderande kyrkjelyd

Alle kyrkjene har nå rampe slik at ein koma inn med rullator og rullestol.

I Bekkjarvik er det eit trinn. Der finst rampe som kan takast fram ved behov.

Dersom ein treng assistanse ved gudstenesta, kan ein kontakta kyrkjevertar i døra eller kyrkjetenar.

Dersom ein ynskjer å gå fram til nattverd og det er trapper opp til alteret, kan prest og medhjelpar koma ned i benken / rullestolen med brød og vin.

Dersom ein er blind/svaksynt , kan ein be om assistande til å gå fram til alteret/ midtgangen.

Det er lydanlegg i alle kyrkjene. I Austevoll kyrkje er det også teleslyng.