Gudstenesteplan 2020

GUDSTENESTEPLAN

25.10 kl 11.00 Austevoll kyrkje Bots- og bededag v/ Anne-Marie Sandve    Nattverd

01.11  kl 17.00  Austevoll kyrkje  Minnegudstjeneste v/Anne-Marie Sandve.  I fyrste omgang kun  for inviterte. Blir open om vi ser om der blir plass til fleir

08.11  kl 11.00  Bekkjarvik kyrkje  v/ William Groås   Dåp   

15.11  kl  11.00  Austevoll kyrkje v/ Harald Fylling   Dåp  Nattverd

22.11  kl  11.00  Storekalsøy kyrkje  LYS VAKEN   v/Anne-Marie og staben   Dåp

29.11  kl 17.00  Austevoll kyrkje   Lysmesse v/Anne-Marie Sandve.  Konfirmantane deltek.  Dåp

06.12 kl  11.00  Stolmen kyrkje  v/Anne-Marie Sandve   Dåp   Nattverd

13.12  kl  11.00  Austevoll kyrkje  v/Anne-Marie Sandve  Dåp   Nattverd

20.12  kl  12.00  Møkster kyrkje v/Terje Dale

24.12  Informasjon kjem seinare

25.12  kl 12.00 Austevoll kyrkje v/Anne-Marie Sandve   Dåp   Nattverd

01.01  kl  12.00  Austevoll kyrkje v/Anne-Marie Sandve   Dåp   Nattverd