Gudstenesteplan

Vi går til kyrkje

Haust 2022    Med forbehold om endringar

11.09 Kl 11.00 Storekalsøy Kyrkje v/Tor Håkon Eiken

18.09 Kl 11.00 Austevoll Kyrkje v/Tor Håkon Eiken

25.09 Kl 12.00 Møkster Kapell v/Jermod Hausberg

02.10 Kl 11.00 Austevoll Kyrkje v/Jermod Hausberg

09.10 Kl 11.00 Stolmen Kyrkje v/Jermod Hausberg

16.10 Kl 11.00 Austevoll Kyrkje v/Jermod Hausberg

23.10 Kl 11.00 Hundvåkøy Kyrkje v/Tor Håkon Eiken

30.10 Kl 11.00 Bekkjarvik Kyrkje v/Tor Håkon Eiken

06.11 Kl 17.00 Austevoll Kyrkje Minnegudsteneste

13.11 Kl 11.00 Austevoll Kyrkje v/Tor Håkon Eiken

20.11 Kl 11.00 Storekalsøy Kyrkje v/Tor Håkon Eiken

27.11  Austevoll Kyrkje Lysmesse v/Tor Håkon Eiken

04.12 Kl 11.00 Stolmen Kyrkje

11.12 Kl 11.00 Austevoll kyrkje

18.12 Kl 12.00 Møkster kapell

Ynskjer du dåp? Ta kontakt med oss på tlf 55082600

Vi ynskjer å vera ein inkluderande kyrkjelyd

Alle kyrkjene har nå rampe slik at ein koma inn med rullator og rullestol.

I Bekkjarvik er det eit trinn. Der finst rampe som kan takast fram ved behov.

Dersom ein treng assistanse ved gudstenesta, kan ein kontakta kyrkjevertar i døra eller kyrkjetenar.

Dersom ein ynskjer å gå fram til nattverd og det er trapper opp til alteret, kan prest og medhjelpar koma ned i benken / rullestolen med brød og vin.

Dersom ein er blind/svaksynt , kan ein be om assistande til å gå fram til alteret/ midtgangen.

Det er lydanlegg i alle kyrkjene. I Austevoll kyrkje er det også teleslyng.