Frivillige og medhjelparar

26.09.2022

Austevoll kyrkjelyd er i stadig vekst og utvikling. Vi har ein rekke aktivitetar/tiltak gjennom året. For å klare alt dette, så er vi avhengig av frivillige og medhjelparar.

Har du tid, lyst og anledning til å hjelpe oss?

Vi treng hjelp til alt frå å dekke bord og servere på seniortreff til å hjelpe til på gudstenester. Her treng vi hjelp til kyrkjekaffi, verter til å stå i døra og vi treng hjelp til å lese tekstar og hjelpe presten.

Ta kontakt med oss på tlf 5508 2600 eller pr mail: austevoll.kyrkjekontor@kyrkja.no om du vil hjelpe til eller om du vil vete meir. Gleder oss til å høyre frå deg!