Møte i Bjørgvin bispedøme 30. september 2020

03.12.2020

Møkster kyrkje på Stolmen i Austevoll sokn endrar namn til Stolmen kyrkje. Dette namnet har kyrkja hatt lenge etter at Møkster sokn vart slått saman med Austevoll sokn, men det mangla eit formelt vedtak om nytt namn, og ein har difor kunna sjå det gamle namnet i bruk på kart m.m.

Ønskje du å lese heile saken, følg linken under

https://kirken.no/nn-NO/bispedommer/bjorgvin-bispedome/nyhetsarkiv/bisped%C3%B8mer%C3%A5dsm%C3%B8te%20160920%20og%20300920/du å lese heile saken, følg linken under

https://kirken.no/nn-NO/bispedommer/bjorgvin-bispedome/nyhetsarkiv/bisped%C3%B8mer%C3%A5dsm%C3%B8te%20160920%20og%20300920/