Jula 2020

03.12.2020

Det nærme seg jula med stormskritt, forhåpentlegvis til stor glede.

Likevel så veit vi at dette vert ikkje som ei jul som vi pleiar å ha. Retningslinene og anbefalingane vil sette nokre begrensningar for oss alle.

Dette gjeld også for kyrkja.

Vi er i full gong med planlegginga av jula. Dessverre kan vi ikkje være meir enn 50 stk på kvar gudsteneste, og vi kan ikkje ha allsong. Det vi kan love deg, er at det vil likevel bli ein flott stund i kyrkja før kyrkjeklokkene ringer inn, på 1.juledag og på 1.nyttårsdag. Mange dyktige og flotte songarar og musikarar er allereie i full gong med øving. Desse kjem i tillegg til dei 50 vi kan vera på gudtenestane. Og blir det ok ver på julafta, så skal du ikkje så vekk i frå at vi syng «Deilig er jorda» ute på kyrkjebakken før vi går kvar til vårt

Gudstenester i jul- og nyttårshelga:

Søndag 20.12 Kl 12.45 Møkster kapell v/ Terje Dale

Julafta:

Kl. 14.00 Austevoll kyrkje v/Eivind Kråvik

Kl. 15.15 Austevoll kyrkje v/Eivind Kråvik

Kl. 16.30 Austevoll kyrkje v/Eivind Kråvik

Kl. 14.30 Storekalsøy kyrkje v/ Jan Tørres Nordstrand

Kl. 16.00 Storekalsøy kyrkje v/ Jan Tørres Nordstrand

Kl. 14.30 Hundvåkøy kyrkje v/ Trygve Hellesøy

Kl. 16.00 Hundvåkøy kyrkje v/ Trygve Hellesøy

Kl. 14.30 Bekkjarvik kyrkje v/Anne-Marie Sandve

Kl. 16.00 Bekkjarvik kyrkje v/Anne-Marie Sandve

Kl. 14.30 Stolmen kyrkje v/Karen Kvinge

Kl. 16.00 Stolmen kyrkje v/Karen Kvinge

1.juledag

Kl. 12.00 Austevoll kyrkje v/Anne-Marie Sandve

1.nyttårsdag

Kl. 12.00 Austevoll kyrkje v/Anne-Marie Sandve

Når alt av musikantar og songarar er helt på plass, skal vi legge det ut.

Viktig:

Det er påmelding til alle gudstenestene. Du kan allereie melda deg på no

Mail kontoret til austevoll.kyrkjekontor@kyrkja.no eller ring på tlf 55082600

Dersom du har meldt deg på og ikkje kan/skal bruke plassen må vi få beskjed så andre kan få den

Vi ønskje deg og dine ei god og velsigna adventstid!