Ledige stillinger i Austevoll kyrkjelyd

25.03.2022

Austevoll sokneråd søkjer:

Vikar for trusopplæringsmedarbeidar 80% stilling

Stillinga inngår i Austevoll kyrkjelyd sin trusopplæringsplan frå 0 - 18 år med hovudvekt på dei frå 11-18 år. Stillinga er ledig frå snarast - 09.04.23 med moglegheit for forlenging

Vi søkjer etter ein person som:

 • Er positiv og ansvarsbevisst
 • Har god formidlingsevne
 • Kan undervise i den kristne tru
 • Kan arbeida sjølvstendig og i team
 • Viser initiativ og fleksibilitet
 • Eit pluss om du meistrar song og musikk

Vikar for kyrkjetenar 60 % stilling

Vikar for kyrkjetenar i 60% stilling, frå juli fram til 01.09.23, med moglegheit for oppstart tidlegare.

Arbeidsoppgåver er:

 • Gjera teneste ved gudstenestene i Austevoll kyrkje på Storebø
 • Førebuing og deltaking ved vigslar, gravferder og konsertar i kyrkjene i Austevoll.
 • Tilsyn, reinhald og enkelt vedlikehald

Vi søkjer etter ein person som:

 • Er fleksibel
 • Har gode samarbeidsevner
 • Er ein positiv bidragsytar til eit godt arbeidsmiljø
 • Likar å omgå menneske
 • Kommuniserer på norsk
 • Disponerer eigen bil

Vaktmeister kyrkjene

Vi har ledig 50% stilling som vaktmeister ved kyrkjene i Austevoll.

Arbeidsoppgåver vil i hovudvekt vera vedlikehald på vinterhalvåret og delta i slåttarbeidet på sommarhalvåret

Vi søkjer etter ein person som:

 • Meistrar vedlikehald
 • Kan arbeida sjølvstendig og i team
 • Er positiv og ansvarsbevisst
 • Viser initiativ og fleksibilitet
 • Har førarkort kl B

Til alle tre stillingane søkjer vi etter ein person som:

 • Er medlem av den norske kyrkja
 • Er ein positiv bidragsytar til eit godt arbeidsmiljø

Personlege eigenskapar vil verta vektlagt på alle stillingane

Vi tilbyr på alle stillingane:

 • Spanande og utfordrande arbeidsoppgåver
 • Godt kollegafellesskap
 • Løn og arbeidsvilkår etter KA sitt avtaleverk
 • Pensjonsordning i KLP
 • Fleksibel arbeidstid
 • Opplæring

Kontaktinfo: Kyrkjeverje: Karen Kvinge tlf: 55082602 / 9929 1547

Kontorleiar: Regine Hatlevik Otterå tlf: 55082600 / 9342 5963

Søknad med enkel CV sender du på mail: kk792@kyrkja.no eller

Austevoll sokneråd

Prestanesvg 41

5392 Storebø

Søknadsfrist: 10. april