Letter på restriksjoner – kan ønske flere velkommen til kirken

26.02.2021

Dersom et arrangement gjennomføres med faste, tilviste plasser, kan det være maksimalt 100 deltakere til stede.

Smittevernveilederen for Den norske kirke er utarbeidet av Kirkerådet og KA i samarbeid med Bispemøtet og Norges kirkevergelag. Veilederen har vært drøftet med aktuelle fagforeninger på kirkelig sektor og hovedverneombudet for Den norske kirke (rettssubjektet).

Første versjon av samlet smittevernveileder ble lagt fram 16. juni. Den ble oppdatert 26. oktober, 6. november, 2. desember, 4. januar, 18. januar og 23. februar.

Fra 23. februar er den nasjonale covid-19-forskriften endret. Endringene medfører at kirken kan ønske flere deltakere velkommen på sine arrangementer. Det medfører også behov for å gjøre nye lokale vurderinger knyttet til hvordan kravet om faste tilviste plasser kan etterkommes i det enkelte kirkebygg.

Kirken er vist stor tillit fra myndighetene som frykter smitteøkning i samfunnet. Det er viktig at vi alle fortsatt er dette ansvaret bevisst. Selv om smittesituasjonen er ulik fra sted til sted, har vi sett at den raskt kan endre seg. Kommuner som tidligere ikke har hatt noen tilfeller, har fått store utbrudd.

Vi oppfordrer alle virksomheter til å gå gjennom den oppdaterte veilederen, og se hvordan dette påvirker lokale rutiner. Det er også viktig at man jevnlig går gjennom rutinene med ansatte og frivillige, og oppdaterer lokale risikovurderinger.

Dette er endringene:

Den største endringen denne gangen er det nye kravet om «faste, tilviste plasser». Ifølge Helsedirektoratet innebærer dette kravet:

  • «Fast» betyr at deltakerne skal sitte på tilviste plasser under hele arrangementet og ikke bevege seg rundt i lokalet, utover ved nødvendige toalettbesøk eller lignende (f.eks. til dåp, nattverd osv.).
  • «Plass» betyr at deltakerne må sitte på et sete/benk/gulvteppe e.l. Arrangøren har ansvar for at stoler ikke flyttes nærmere enn en meter, og at benker o.l. markeres med nødvendig avstand mellom sitteplassene. Plassene bør organiseres slik at deltakere ikke sitter overfor hverandre. Ståplasser faller utenfor begrepet.
  • «Tilvist» betyr at plassene enten er nummererte eller at verter/vakter henviser deltakerne til nærmere bestemte plasser.

Dersom et arrangement gjennomføres med faste, tilviste plasser, kan det være maksimalt 100 deltakere til stede. Medvirkende kommer i tillegg. Alle til stede skal kunne holde en meters avstand. Det anbefales 2 meters avstand ved innendørs allsang. Avstand måles skulder til skulder i alle retninger.

Et arrangement uten faste, tilviste plasser, har grense på maksimalt 10 personer i tillegg til medvirkende. Slike arrangement bærer ofte preg av forflyttinger i rommet mv.

Når det gjelder aktiviteter for barn og unge skal disse fortsatt organiseres innenfor trafikklys-modellen, dersom det ikke gjennomføres som et arrangement med «faste, tilviste» plasser.

Trafikklys i barne- og ungdomsarbeidet

Barn og unge under 20 år kan delta i fritidsaktiviteter som normalt, både innendørs og utendørs. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Grønt, gult og rødt nivå i barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole vil få betydning for smitteverntiltak for tilsvarende aldersgruppe i det kirkelige barne- og ungdomsarbeidet.

Tiltakene som er beskrevet i Den norske kirkes smittevernveileder er basert på veilederen for barnehager og skoler. Ha gjerne kontakt med lokal smittevernmyndighet om arbeidet