Oppdatering ifbm koronavirus

16.03.2020

Etter pålegg frå Bjørgvin bispedøme og det lokale helseføretaket vil følgjande smitteverntiltak verta gjort gjeldande for Austevoll kyrkjelyd i tidsrommet 13.03.20 - 27.03.20

Gudstenester:
Alle gudstenester er avlyst.

Gravferder:
Det vert ikkje gravferder i det aktuelle tidsrommet.

Andre arrangement i kyrkjeleg regi:
Alle andre arrangement som babysong, konfirmantundervisning, korøvingar o.l. er avlyst.

Austevoll kyrkjelyd er lei for å måtta melda dette, men no står me saman i ein vanskeleg og alvorleg situasjon og me må alle gjera vårt for å begrensa skaden, til beste for oss alle.

Har du spørsmål kan du ringe Austevoll kyrkjekontor tlf.: 55082600
Sokneprest Anne-Marie Sandve tlf.: 95441204