Vikariat trusopplæringsmedarbeidar

02.06.2022

Austevoll kyrkjelyd søkjer:

Vikar for trusopplæringsmedarbeidar 80% stilling

Stillinga inngår i Austevoll kyrkjelyd sin trusopplæringsplan frå 0 - 18 år med hovudvekt på dei frå 11-18 år. Stillinga er ledig frå snarast - 09.04.23 med moglegheit for forlenging

Vi søkjer etter ein person som er:

  • Positiv og ansvarsbevisst
  • Har god formidlingsevne
  • Kan arbeida sjølvstendig og i team
  • Viser initiativ og fleksibilitet
  • Et pluss om du meistrar song og musikk

Vi tilbyr

  • Spanande og utfordrande arbeidsoppgåver
  • Godt kollegafellesskap
  • Løn og arbeidsvilkår etter KA sitt avtaleverk
  • Pensjonsordning i KLP
  • Fleksibel arbeidstid

Personlege eigenskapar / erfaring vert vektlagt.

Søkjar må vera medlem av Den norske kyrkja, kunna leggja fram politiattest og ha førarkort kl B

Søknadsfrist: 12.06.22

Kontaktinfo:

Kyrkjeverje: Karen Kvinge tlf: 55082602 / 9929 1547

Kontorleiar: Regine Hatlevik Otterå tlf: 55082600 / 9342 5963

Søknad med enkel CV sender du til:

Austevoll sokneråd

Prestanesvg 41

5392 Storebø

Mail: kk792@kyrkja.no