Nyhende


Festeavgiftar

04.09.2023

Kvart år vert det sendt ut krav på festeavgift for dei gravene som forfell til betaling. Like sikkert må me kvart år svara på spørsmål om festetid, enkle og doble graver m.m. Difor vil me her gje ei lita orientering om kva retningsliner som gjeld.