Nyhende

Austevoll kyrkjelyd er i stadig vekst og utvikling. Vi har ein rekke aktivitetar/tiltak gjennom året. For å klare alt dette, så er vi avhengig av frivillige og medhjelparar.

Då er vi i gong med neste vårens vakraste eventyr. 60 14-åringar har sagt ja til å konfirmere seg våren 2023.
Laurdag 27.august hadde vi konf-leir i Storekalsøy kyrkje, og det var ein spendte gjeng ungdom og vaksne som møtes for fyrste gong.
Dagen bestod av litt info, undervisning, mat, leik og vart avslutta med gudsteneste.

Ein flott gjeng hadde funnet vegen til Stolmen kyrkje i dag til prestevikar Tor Håkon Eiken sin fyrste gudsteneste i Austevoll kyrkjelyd. Han kone Beate, sonen Markus og foreldra hans hadde også teke turen til Austevoll for å vera med han på denne store dagen

Kyrkja sin dag

12.06.2022

Kyrkja sin dag har vore ein årleg tradisjon sidan 1000-årsmarkeringa for kristninga av Noreg. Fyrste gong var vi på Sandtorv i 1996 og er i samarbeid med velforeiningar rundt i kommunen, eit samarbeid som fungerer veldig godt.

Har du born som ikkje er døypt, og ynskjer info om trusopplæring frå kyrkja? Då kan du registrere deg på kirken.no/minside så får ditt born invitasjon til kjekke arrangement som Tårnagenter, Lys våken og utdelinger av Mi kyrkjebok og Nye Testamente.

Ein kveld i november sendte kontorleiar Regine ein melding til meg. «Inger Marie?» sto det. Eg sende eit ? i retur. Like etter tikka det inn ein melding til, ein link til Austevoll kommune som oppfordra innbyggarane til å sende inn forslag på årets frivillige. Dermed vart det ei «Jaaaaaa» i retur