Nyhende

Har du born som ikkje er døypt, og ynskjer info om trusopplæring frå kyrkja? Då kan du registrere deg på kirken.no/minside så får ditt born invitasjon til kjekke arrangement som Tårnagenter, Lys våken og utdelinger av Mi kyrkjebok og Nye Testamente.

Ein kveld i november sendte kontorleiar Regine ein melding til meg. «Inger Marie?» sto det. Eg sende eit ? i retur. Like etter tikka det inn ein melding til, ein link til Austevoll kommune som oppfordra innbyggarane til å sende inn forslag på årets frivillige. Dermed vart det ei «Jaaaaaa» i retur

Babysong

01.09.2021

Då er me klare for eit nytt år med babysong!

Det vert 4 konfirmantgudstenester i Austevoll. Her er ei oversikt over våre flotte konfirmantar og når og kvar dei skal konfirmerast. Gudstenestene i år også er kun for inviterte.

Her kan du lese årsmeldinga for 2020. Meldinga med bilder og i papirform finn du i kyrkja i forbindelse med gudstenesta. Om du ønskje den tilsendt, ta kontakt med oss på kyrkjekontoret

Langt ut mot vest, der landet møter sjølve storhavet, ligg Austevoll sokn, som fell saman med Austevoll kommune. Ved lune vågar og vikar ligg dei små bygdene i livd for nordvesten og sjødraget, og utmerker seg med ein storslått og vakker natur, med moglegheiter for eit rikt og variert friluftsliv, og med gode oppvekstvilkår.